Adw. Małgorzata Daniela Strzelecka

Adwokat od 2007 r., członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w latach 2013-2016; wizytator Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2016 roku.

Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014-2020. Wykładowca akademicki.