Adw. Janusz Masiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999-2003 odbył aplikację adwokacką, w 2003 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Gdańsku, wykonuje od tego czasu zawód, początkowo jako członek Zespołu Adwokackiego, następnie w formie spółki cywilnej. Od 2004 roku zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Gdańsku, również od roku 2004 do dzisiaj wykładowca w szkoleniach aplikantów adwokackich, członek komisji kolokwialnych i egzaminacyjnych aplikantów adwokackich. W latach 2004-2007 zastępca członka ORA w Gdańsku, członek Referatu Skarg ORA w Gdańsku, w latach 2004-2008 redaktor naczelny Kwartalnika Adwokackiego ORA w Gdańsku. W latach 2007-2013 i 2016-2017 wicedziekan ORA w Gdańsku, w latach 2007-2016 przewodniczący Zespołu Wizytatorów ORA w Gdańsku, w latach 2007-2013 przewodniczący Referatu Skarg ORA w Gdańsku. W latach 2007-2016 członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA. W latach 2010, 2013, 2016 i 2020 delegat Pomorskiej Izby Adwokackiej na Krajowy Zjazd Adwokatury