Adw. Marek Aureliusz Karczmarzyk

Adwokat od roku 1999. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku w latach: 2007–2010 i 2010 – obecnie, pełnił funkcję kierownika szkolenia aplikantów (2004–2007) i wicedziekana ORA (2016–2021). W latach 2010–2013 sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Członek Komisji Szkolenia NRA (2004–2010), Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA (2010–2013), obserwator NRA wyborów prezydenckich w Ukrainie (2004).

Egzaminator i wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich i radcowskich, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Kapituły Nagrody „Biznes Przyjazny Mediacji” i Rady Konsultacyjnej Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”

Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.