Adw. Jerzy Glanc

W 1991 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Gdańsku. W latach 1993-1995 członek Komisji ds. Ubezpieczenia Adwokatów od Odpowiedzialności cywilnej przy NRA.

W latach 1995–2013 – członek ORA w Gdańsku, pełniący funkcje: 1995–1998 przewodniczącego Komisji Kultury; 1998–2001 przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów; 2001–2004 członka Referatu Skarg;- 2004–2007 wicedziekana ORA; 2007–2013 dziekana ORA w Gdańsku.

W latach 2013–2021 wiceprezes NRA. W latach 2013–2016 jako członek Prezydium NRA, opiekun Komisji Etyki, Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej oraz Komisji Praktyk Rynkowych i Konkurencji. W latach 2016-2021 jako członek Prezydium NRA opiekun Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich. W latach 2013–2016 opiekun Izb Adwokackich w Bydgoszczy i Katowicach. W latach 2016-2021 opiekun Izb Adwokackich w Bydgoszczy, Koszalinie, Krakowie i Toruniu. W latach 1992, 1995, 2001, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 i 2021 delegat Izby Gdańskiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1992 r. w Krakowie przewodniczący Komisji Mandatowej. W latach 1997, 2003, 2008, 2013 i 2020 współorganizator Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie Ziemnym. W 2005 r. wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym.