Adw. Jerzy Dobrzański

W 1983 roku wpisany na listę adwokatów ORA w Olsztynie. W latach 1992–1995 i 2010-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, zaś w kadencji 2016-2021 wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej. W 1998, 2010 i 2016 delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, pełnił funkcję skarbnika (1992-1995), kierownika szkolenia aplikantów adwokackich (1995-2001), w latach 2001-2004 był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego, od 2004 nieprzerwanie pełni funkcję kierownika Komisji Kulturalno-Oświatowej, Sportu i Rekreacji (obecnie Komisja Integracji i Wizerunku), organizator i dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, organizator akcji edukacyjnej w szkołach.

Pomysłodawca i redaktor TERMINARZA ADWOKATA, przekazywanego od 2017 r. bezpłatnie przez okręgowe rady adwokackie adwokatom w całej Polsce, od 2000 roku jest organizatorem największej adwokackiej imprezy golfowej TOGAGOLF (w 2020 odbyła się XXI edycja), jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarskiego Adwokatów. Prezes Stowarzyszenia TOMASZKOWO, prowadzi działalność społeczną i charytatywną. Obecnie wicedziekan ORA w Olsztynie.

Wyróżniony w 2001 – odznaką Adwokatura Zasłużonym, a w 2008 roku Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.