Adw. Jan Daszko

Wydział Prawa UAM w Poznaniu ukończył w 1972 r. i po dwuletniej aplikacji sądowej (1972-1974) i trzyletniej aplikacji adwokackiej (1974-1977) od 17 grudnia 1977 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Koszalinie. W latach 80-tych kierownik Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Koszalinie, członek samorządu adwokackiego m.in. – sekretarz ORA, dziekan ORA w Koszalinie w latach 1992-1995, 1995-1998, z klei w latach 2007-2010 – prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Koszalinie, w latach 2011-2020 członek ORA.

Od 8 listopada 1991 r. – prowadzi indywidualną kancelarią adwokacką do chwili obecnej. W stanie wojennym i po jego zniesieniu obrońca w procesach politycznych tak przed Sądem Wojewódzkim w Koszalinie, jak i w Słupsku oraz przed Sądami Wojskowymi.

Adw. Jan Daszko odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, medalem pamiątkowym „Honorującym Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości oraz medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Koszalina”.

IPN Oddziałowe Biuro w Szczecinie pismem z dnia 10 czerwca 2010r. poinformowało adwokata Jana Daszko, że „organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nim informacje na podstawie celowo zbieranych w tym w sposób tajny, a wobec tej osoby nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że był pracownikiem, funkcjonariuszem, żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa lub współpracował z organami bezpieczeństwa państwa.”