Adw. Andrzej Marek Herman

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej kolejnej kadencji, delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury, wizytatorem CZW Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wykładowcą z zakresu prawa gospodarczego (prawo spółek). Pozostając od 2008 roku członkiem ORA pełnił funkcję skarbnika Rady oraz jej rzecznika prasowego. Uhonorowany został tytułem „Zasłużony dla Adwokatury Polskiej”, przyznanym przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 1988 roku; wcześniej natomiast zdobył praktykę orzeczniczą w sądzie. Jest dziennikarzem radiowym, konferansjerem koncertów, krytykiem muzycznym, współwydawcą nagrań młodych utalentowanych muzyków, współpracownikiem miesięcznika Jazz Forum. Pozostaje członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, zaś od 23 lat jest współorganizatorem jednego z największych w Europie festiwali muzycznych – Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej.