Adw. Michał Ergietowski

Ukończył aplikację sądową. W latach 2006-2009 asesor sądowy i sędzia orzekający w sprawach karnych. Wpisany na listę adwokatów w 2010 roku. Wieloletni (od 2012 roku) wykładowca, szkolący aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego i procedury karnej. W latach 2013-2016 wiceprezes sądu dyscyplinarnego bielskiej Izby Adwokackiej. W styczniu 2021 roku wybrany na członka ORA oraz delegata na KZA.