Adw. Marek Jagielski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu w 1991 r. Członek ORA w Radomiu w latach 1995‑2007. W kadencji 2001–2004 – wicedziekan tej Rady. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 1998–2007 i 2010-2021.

W latach 2010–2013 sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. W latach 2007‑2010 członek Komisji ds. nieodpłatnej pomocy prawnej przy NRA. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu w kadencji 2016–2020 r. Ponownie wybrany na dziekana w kadencji 2020-2024 r.

W 2001 r. wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym.