Adw. Stanisław Gerlach

Zawód adwokata wykonuje od 19 lutego 1995 r. W 2007 r. – wybrany na zastępcę członka ORA w Siedlcach. Od 25 listopada 2008 r. członek ORA. W kadencji 2010-2013 członek ORA i zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. W latach 2013-2020 r. rzecznik dyscyplinarny, ponownie wybrany na tę funkcję 9 października 2020 r. Od 2009 r. wykładowca na zajęciach z aplikantami adwokackimi. W 2017 r. członek Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego.

Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury w latach 2013, 2016 i 2021. Wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.