Adw. Jerzy Lachowicz

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 1987 r. Praktykę zawodową rozpoczął w 1988 r., początkowo jako członek Zespołu Adwokackiego nr 1 w Bolesławcu, następnie w latach 1989-1991 pełniąc funkcje kierownika tego Zespołu. Po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, w 1991 r. rozpoczął indywidualną praktykę zawodową w Bolesławcu, po czym w 1993 r. przeniósł swoją siedzibę zawodową do Jeleniej Góry, gdzie w sposób ciągły wykonuje zawód adwokata, aktualnie jako partner „Adwokackiej Spółki Partnerskiej BGJ-Biegański, Dubicka, Lachowicz”.

Pełnione funkcje w samorządzie: kierownik ZA nr 1 w Bolesławcu w kadencji 1989-1991; przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1998-2001; członek ORA 2003-2016 oraz aktualnie od 2020 r. Skarbnik ORA 2004-2007; Rzecznik Dyscyplinarny 2007-2016; patron aplikantów adwokackich: 2007-2019, delegat na KZA w 2010 r., 2013 r. i 2021 r. Dziekan ORA w kadencji 2016-2020, wicedziekan ORA aktualnie od 2020 r. Wieloletni członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Komisji Egzaminacyjnej ORA oraz Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Uhonorowany Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.