Adw. Tomasz Bokszczanin

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 1986 r. Praktykę zawodową rozpoczął w 1986 r., początkowo jako członek Zespołu Adwokackiego nr 2 w Świdnicy, a następnie, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, w 1994 r. rozpoczął indywidualną praktykę zawodową w kancelarii adwokackiej w Świdnicy, gdzie w sposób ciągły wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej oraz jako założyciel i partner spółki „Bokszczanin, Ślipko, Lewandowski Adwokacka Spółka Partnerska”.

Pełnione funkcje w samorządzie: członek Sądu Dyscyplinarnego 1993-1996; członek Zespołu Wizytatorów 1989-1992; członek Komisji Problemowej 1986-1989; członek ORA 1998‑2001 oraz 2007-2010; członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Aplikantów Adwokackich 1998-2001; 2004-2007 oraz aktualnie od 2010 r. Delegat na KZA w 1998 r., 2016 r. i 2021 r. Wieloletni członek Komisji Egzaminacyjnej ORA, Komisji Kwalifikacyjnej, a także wykładowca i patron aplikantów adwokackich.

Uhonorowany Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.