adw. Wojciech Wiza

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013, 2016 i 2021 roku. Członek Komisji Komunikacji Społecznej przy NRA w latach 2013–2016. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w latach 2013–2016. Zastępca Członka ORA w Poznaniu w latach 2013–2016, a od 2016 roku jej członek. Od 2013 roku przewodniczący Komisji Wizerunkowej.

Wykładowca WIA i członek Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznawania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego.