Adw. Cezary Nowakowski

Wpisany na listę adwokatów w 1979 r. W latach 1989-1992 i 2001-2013 członek ORA. W kadencjach 2004-2007 i 2013-2021 Rzecznik Dyscyplinarny Wieloletni delegat na KZA. Współautor książki poświęconej historii Izby. Wykładowca w systemie szkolenia aplikantów. Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym.