Adw. Małgorzata Krzyżowska

Wpisana na listę adwokatów w Poznaniu od 2008 r. Funkcje pełnione w samorządzie adwokackim: członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu od 2017 r.; członek Komisji Legislacyjnej przy NRA od 2017 r.; członek Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA od 2017r.; członek Komisji Integracji i Kultury przy ORA Poznań 2014 – 2020r.; przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych oraz Wpisów na Listę Prawników Zagranicznych przy ORA w Poznaniu.; współtwórczyni Adwokackiej Akademii Przedsiębiorczości przy NRA; organizatorka regionalnych oraz ogólnopolskich szkoleń i warsztatów rozwojowych dla adwokatów. Koordynatorka Europejskiego Dnia Prawnika oraz IV Tygodnia Konstytucyjnego w szkołach. Reprezentantka Komisji przy NRA podczas Forum Innowacyjnego Usług Prawniczych 2017 w Pradze. Koordynatorka działań Adwokatury podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w 2018 r., podczas którego adwokaci mieli możliwość nawiązania relacji biznesowych z przedsiębiorcami z Polski i z zagranicy, a NRA otrzymała Polską Nagrodę Jakości za 100-letni wkład Adwokatury Polskiej na rzecz pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa w oparciu o historię i tradycje. Program prowadzony był przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje: Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Koordynatorka działań w Wielkopolsce, mających na celu wsparcie Redakcji Magazynu Adwokat w zakresie tekstów o tematyce prawniczej autorstwa wielkopolskich adwokatów, a także udział w dyżurze adwokackim w Gazecie Wyborczej.

Działalność charytatywna – Adwokatki dla Pogotowia Społecznego, Akcja „Pomoc frankowiczom”, „Otwórz Serce-Pomóż”.

Wspierała młode prawniczki jako mentorka w I edycji Programu Mentoringowego Fundacji Women in Law. Od 2013r. należy do Union Internationale des Avocats, a od 2018 r. jest członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie. Autorka książki „Jak rozwinąć kancelarię na konkurencyjnym rynku”. Wykładowczyni Akademii Wydawnictwa C.H. Beck.