Adw. dr Ewa Habryn-Chojnacka

Wicedziekan ORA w latach 2013-2021. Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów w latach 2016-2021. Delegatka na KZA w latach 2013-2021. Członek Komisji Legislacyjnej przy NRA.

Wykładowca z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego na aplikacji adwokackiej. Współinicjatorka powstania samorządu aplikantów adwokackich, działającego na wzór izb adwokackich, z Radą Aplikancką wybieraną przez Zgromadzenie Aplikantów.

Autorka projektu Regulaminu funkcjonowania  samorządu aplikacji adwokackiej. Inicjatorka powstania Komisji ds. Mediacji przy ORA w Poznaniu.

Koordynatorka działań mających na celu wzmocnienie pozycji adwokatów–mediatorów w mediacjach sądowych. Inicjatorka nawiązania współpracy mediatorów–członków WIA z Sądowym Punktem Mediacyjnym „Fyrtel Zgody.”

Współorganizatorka inicjatyw społecznych, m.in. akcji edukacyjnej „Adwokat w szkole”, organizowanej we współpracy z instytucjami publicznymi oraz akcji edukacyjnej „Adwokat dla seniora.”