Adw. dr Katarzyna Golusińska

Na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wpisana w 2008 r. W latach 2013-2021 sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej, koordynator nieodpłatnej pomocy prawnej i działalności pro bono przy ORA w Poznaniu. W latach 2016-2021 członek Komisji Egzaminacyjnej dla aplikantów adwokackich WIA. Od 2013 Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, od 2016 r. przewodnicząca Komisji ds. Mediacji przy ORA, od 2017 stały mediator przy Prezesie SO w Poznaniu, od 2019 r. członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Od 2019 prezes Centrum Mediacji przy WIA. W latach 2018-2020 członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z ramienia ORA. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013 i 2016 r. Od 2013 pełni funkcję członka Komisji Wizerunkowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2012 odznaczona medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”. Wykładowca aplikantów adwokackich WIA.