Adw. Jowita Natalia Grochowska

 Wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej od 1 czerwca 2005 r. W latach 2012-2013 członek Komisji Szkolenia Aplikantów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a w latach 2016-2021 członek Komisji Doskonalenia Zawodowego i Koła Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2013-2017 członek Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych przy Wojewodzie Podlaskim. 21 października 2012 r. uzyskała tytuł mediatora.

Od września 2013 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku – sprawowała funkcję przewodniczącej Komisji Sportu, Kultury i Rekreacji. W kadencji 2016-2021 jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej była kierownikiem Komisji Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Białymstoku 20 lutego 2021 r. wybrało adw. Jowitę Natalię Grochowską na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku.

Jest wieloletnim wykładowcą aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Białymstoku. Wielokrotnie występowała jako członek Komisji Egzaminacyjnych sprawdzianów i kolokwiów rocznych. Jest też członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku w sprawie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.