Adw. Krzysztof Miedziński rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Gdańsku w 2010 r., w 2011 r. przeniósł się i kontynuował aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku. Po egzaminie adwokackim i złożeniu ślubowania adwokackiego  w roku 2012 rozpoczął wykonywanie zawodu  adwokata w kancelarii adwokackiej w Płocku.

W 2018 r. został powołany na pełnomocnika ds. Komisji edukacji prawnej młodzieży szkolnej. Z jego inicjatywy został zorganizowany Konkurs Krasomówczy dla szkół średnich i gimnazjalnych w Płocku, w ramach obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury.