Adw. Piotr Zięba

Członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, absolwent studiów magisterskich, a następnie doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w kadencji 2016-2020. Członek Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA w kadencji 2013-2016. Członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA w kadencji 2016-2020, delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury 2021 r.;

Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA, od 2012 roku mediator Centrum Mediacji przy NRA. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Świętokrzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach.

Wykładowca akademicki, współpracownik kół naukowych związanych ze środowiskiem uniwersyteckim Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uczestnik debat oksfordzkich, wykładowca na aplikacji adwokackiej w zakresie tematyki dotyczącej mediacji, alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), autor i współautor publikacji branżowych, uczestnik wielu konferencji naukowych, a także specjalistycznych szkoleń zawodowych.