Adw. Marcin Staniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia na kierunku prawo w latach 1991-1996). W latach 1996–2001 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Kielcach i tu 7 czerwca 2001 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Od 1 października 2001 roku wykonuje zawód adwokata w Kielcach.

Od roku 2007 nieprzerwanie pełni funkcje samorządowe w ORA w Kielcach.

W kadencjach 2007-2010 i 2010-2013 był członkiem ORA i pełnił funkcję sekretarza, w kadencjach 2013-2016 i 2016-2020 pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013, 2016 i 2021 r.

Od wielu lat członek komisji egzaminacyjnych ds. przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i egzaminu adwokackiego oraz członek komisji do przeprowadzania konkursów krasomówczych i kolokwiów dla aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.