Adw. Edward Rzepka

W 1972 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1972–1974 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach, zaś w latach 1976–1979 aplikację adwokacką w Radomiu i w Kielcach. W 1979 roku wpisany na listę adwokatów. Od początku lat 80-tych pełnił wiele funkcji w samorządzie adwokackim, jako członek i sekretarz ORA w Kielcach, dziekan kieleckiej izby w latach 1995–1998, 1998-2001 i 2013 – 2016. Od 1995 do 2016 roku członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Od stycznia 1981 do 2021 delegat na wszystkie Zwyczajne i Nadzwyczajne Krajowe Zjazdy Adwokatury (z wyjątkiem Zjazdu w Krakowie w 1992 r).

Był obrońcą w procesach politycznych lat 70-tych i 80-tych. Pełnomocnik internowanych w stanie wojennym (1981–1983), związany z NSZZ Solidarność. W latach 1989–1991 poseł na Sejm X Kadencji (OKP), w latach 1991–1993 poseł na Sejm I Kadencji (niezrzeszony, następnie Klub „Konwencja Polska”), przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W latach 1990–1994 członek Krajowej Rady Sądownictwa, 1993–1997 sędzia Trybunału Stanu, 1997–2001 wiceprzewodniczący Trybunału Stanu.

Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Krzyżem Wolności i Solidarności”, odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Semper Fidelis (dwukrotnie, przyznawany przez środowiska opozycji antykomunistycznej), Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” (Prezydent RP), Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości.