Adw. Monika Kot

Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując w 1988 roku tytuł magistra prawa. W latach 1988-1992 odbyła aplikację adwokacką. W 1992 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach.

Od roku 2001 nieprzerwanie pełni funkcje samorządowe w Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

W kadencjach 2001-2004 i 2004-2007 była członkiem ORA i pełniła funkcję sekretarza, w kadencji 2013-2016 pełniła funkcję skarbnika, a w kadencjach 2007-2010, 2010-2013 i 2016-2021 – funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013, 2016 i 2021 r.

Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich. Od wielu lat członek komisji do przeprowadzania konkursów krasomówczych i kolokwiów dla aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

W 2013 Naczelna Rada Adwokacka przyznała jej odznaczenie Adwokatura Zasłużonym.