Adw. Wojciech Czech

Studnia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończył jako stypendysta naukowy w 1972 r. Po aplikacji sądowej i adwokackiej w 1980 r. zdał egzamin adwokacki. Kilkakrotnie członek ORA w Kielcach. Od wielu lat związany z działalnością w samorządzie adwokackim.

W kadencji 1989-1992 pełnił funkcje skarbnika ORA. Wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2013, 2016 i 2021 r.

Doradca Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. W stanie wojennym obrońca wielu więźniów politycznych. W wolnej Polsce przewodniczący I Kadencji Sejmiku Województwa Kieleckiego, członek prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego w Poznaniu, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radny Rady Miejskiej w Kielcach. Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi. Narciarz i żeglarz.

W 2010 r. odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.