Adw. Ewa Krasowska

Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie po ukończeniu aplikacji sądowej, zdałam egzamin sędziowski i odbyłam aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku. Wykonuję zawód adwokata w Łomży.

Praca na rzecz samorządu adwokackiego towarzyszyła mi od początku wykonywania zawodu adwokata.

Byłam sędzią członkiem sądu dyscyplinarnego Izby Białostockiej, wizytatorem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Pełniłam funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, gdzie byłam  rzecznikiem dyscyplinarnym.

Byłam członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej czterech kadencji. W latach 2004-2007 pełniłam funkcję Sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, a od 2010 do 2016 r. Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Po zmianach ustawowych, w których wyodrębniono organ Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, w roku 2016 Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał mnie na Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Od 1998r. uczestniczyłam w każdym kolejnym Krajowym Zjedzie Adwokatury jako delegat Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Jestem wykładowcą z zakresu etyki i postępowań dyscyplinarnych.

Byłam wieloletnim egzaminatorem na egzaminach wstępnych na aplikację adwokacką jak również na egzaminach zawodowych. Wielokrotnie byłam powoływana przez Ministerstwo Sprawiedliwości do zespołu przygotowującego zadania na egzaminy wstępne na aplikację  i na egzaminy zawodowe.

Byłam członkiem Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki przy NRA oraz  Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy NRA.

Prowadziłam pro bono wykłady w szkołach z zakresu prawa. Brałam udział pro bono  w akacjach pomocy ofiarom przestępstw. Działam na rzecz społeczności lokalnej w ramach Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. 

Byłam członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZPP.

Zostałam uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla Adwokatury. W 2001 r. zostałam odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką za długoletnią służbę. W 2012 r. zostałam uhonorowana przez Ministra Sprawiedliwości odznaczeniem Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości, za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W mojej pracy samorządowej  zawsze dobro Adwokatury było i pozostanie najważniejsze.

Zapraszam do zapoznania się z moim programem na stronie: adwokatewakrasowska.pl