Adw. Jacek Ziobrowski

 Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 1982 roku. Ukończył aplikację sądową i złożył  egzamin sędziowski w 1976 roku, a następnie w okresie od 1978 do 1982 r. odbył aplikację adwokacką. Przez dwie  kadencje  sędzia  Sądu Izbowego. Od 1992 roku aktywny uczestnik prac samorządowych jako skarbnik (1992-1998), wicedziekan (1998-2001),  członek ORA(2001-2004), a w latach 2004-2010 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką i dla adwokatów, wieloletni patron  aplikantów adwokackich.

Od  wielu lat prowadzi szkolenia  aplikantów    w  zakresie  Etyli  Adwokackiej i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Uczestnik  i prelegent wielu konferencji  i kongresów  poświęconych odpowiedzialności  dyscyplinarnej różnych zawodów zaufania  publicznego.

Krajowy Zjazd Adwokatury w Sopocie w 2010 roku wybrał go na Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.  Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.

Nie ustaje  w skutecznych  działaniach, aby  kasacje   adwokatów  od  orzeczeń  dyscyplinarnych  rozpoznawała  Izba  Karna Sądu Najwyższego.

Zawód Adwokata wykonuje  w ramach Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Opolu.