Adw. Jacek Trela

Jestem adwokatem izby warszawskiej od ponad 30 lat. Od początku drogi zawodowej działam w samorządzie adwokackim. Pełniłem funkcje samorządowe, takie jak:

– od 2016 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

– 2010-2016 wiceprezes NRA

– 2007-2010 członek NRA

– 2001-2007 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

– 1992-2001 członek ORA w Warszawie

– 2004-2007 prezes Sądu Polubownego przy ORA w Warszawie

– 1992-2016 delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury

– 1989-1992 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

W ramach działalności samorządowej uczestniczyłem również w pracach licznych komisji przy ORA w Warszawie i NRA, m.in.:

– Komisji ds. Adwokatów Wykonujących Zawód w Spółkach przy ORA w Warszawie (1989–1992),

– Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie (byłem przewodniczącym w latach 1992-1995),

– Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu przy ORA w Warszawie (byłem przewodniczącym w latach 1998-2001),

– Komisji Etyki przy NRA (1998-2010),

– Komisji ds. Nowelizacji Karnych przy NRA.

Przez wiele lat kształciłem też przyszłych adwokatów jako wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich.

W 2006 r. zostałem uhonorowany samorządową odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Zapraszam do zapoznania się z moim programem na stronie: http://jacektrela.pl