Adw. Maciej Gutowski

Adwokat, prof. dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa cywilnego i
handlowego, redaktor naczelny „Palestry”, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, LLM w dziedzinie International Business Law, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączy praktyczne wykonywanie zawodu adwokata z działalnością naukowo-dydaktyczną.

Od 2001 r. jestem wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Wykonuję zawód adwokata w ramach Kancelarii Gutowski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu w zakresie zastępstwa procesowego w procesach cywilnych, gospodarczych i karnych-gospodarczych oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i doradztwa prawnego. Od 2010 r. pełnię funkcją arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W latach 2007-2021 byłem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Natomiast w latach 2010-2013 pełniłem funkcję wicedziekana, a w latach 2013-2021 dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

W latach 2016-2018 byłem przewodniczącym Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a w latach 2013-2016 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego. Wcześniej, byłem przewodniczącym powołanego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie Zespołu d/s przygotowania projektu Prawa o adwokaturze.

W latach 2015-2018 byłem przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, a od 2018 r. jestem redaktorem naczelnym „Palestry”. Przez wiele lat pełniłem funkcję egzaminatora i wykładowcy Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłem w 1996 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych, ze specjalnością prawo cywilne, uzyskałem w 2001 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. M. Kępińskiego rozprawy pt. „Stosunek prawny opcji”. Rozprawa ta została wyróżniona nagrodą w Konkursie „Państwa i Prawa” w 2002 r. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskałem w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Nieważność czynności prawnej”. Od 2015 r. posiadam tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Odbyłem staże naukowe na Southwest Minnesota State University (USA) oraz Central European University w Budapeszcie (Węgry), gdzie uzyskałem tytuł LL.M (Master of Law) w dziedzinie International Business Law.

Jestem zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzę wykład z prawa cywilnego (Zobowiązania) oraz seminarium magisterskie.

Jestem autorem około 300 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym, w tym monografii „Umowa opcji” (Zakamycze 2003), „Umowa o zastępstwo procesowe” (C.H. Beck Warszawa 2009), „Wzruszalność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2010), „Nieważność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2012), „Bezskuteczność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2013) oraz „Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji” – współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50% (C.H. Beck Warszawa 2017), a także redaktorem i współautorem trzytomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z serii Duże Komentarze Becka (2016, 2018).