adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wpisana  na Listę Adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu od 2006 roku.

W latach 2010-2013 zastępca sekretarza ORA w Toruniu. W latach 2013-2016 Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej. Koordynator projektu Naczelnej Rady Adwokackiej – Obchodów Dnia Prawnika i edukacji prawnej w szkołach  na terenie działalności Kujawsko- Pomorskiej Izby Adwokackiej.

W kadencji 2016 -2021 roku Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2016, oraz NKZA w 2020 roku.

Od 2018 roku Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz stały Mediator z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.