adw. Jakub Witkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego dla Prawników na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, Delegat Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej na Krajowy Zjazd Adwokatury, w latach 2015 – 2018 Zastępca Przewodniczącego Komisji Wizerunkowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu, certyfikowany mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, prawnik pro bono Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w Warszawie,