Adw. dr Izabela Pączek

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2010 r. Odbywała aplikację adwokacką przy ORA w Rzeszowie w latach 2011-2014. W 2015 roku uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 r. w Rzeszowie w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. W 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych.