Adw. Michał Olechnowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawód adwokata czynnie wykonuje od 2008 roku. Aktywnie uczestniczy w życiu samorządowym działając w organach samorządu adwokackiego. W latach 2016-2021 jako członek ORA w Szczecinie pełniąc w funkcję zastępcy sekretarza Rady. Wieloletni patron aplikantów adwokackich. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z 2018 roku powołany na funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wybrany przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej jako delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2021.