Adw. Marek Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawód adwokata wykonuje od 1983 roku. Czynnie zaangażowany w pracę społeczną na rzecz samorządu adwokackiego. W latach 1987 1992 – sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, od 1992 roku wicedziekan ORA w Szczecinie, a następnie przez kolejne dwie kadencje w latach 1998-2004 i 2010-2013 - dziekan. W 2011 roku powołany do składu Komisji ds. Wyróżnień (Kapituła Odznaczeń) Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie. Członek NRA nieprzerwanie od 1998 roku. W 2014 roku powołany do składu Komisji Etyki NRA. W 2016 roku mianowany na stanowisko doradcy Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a w 2018 r. do składu Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”. Od 2019 r. przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA. Wieloletni wykładowca i patron aplikantów adwokackich. Powołany w 2011 roku przez Ministra Sprawiedliwości na dwuletnią kadencję do składu Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej. Członek Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości ds. egzaminu adwokackiego. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2013 r.) i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę w 2008 roku. W 1994 roku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało Panu Mecenasowi odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.