Adw. dr hab. Jacek Skrzydło

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi od 1997 roku. Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury od 2008 roku. Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2006 roku.

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Stosunków Międzynarodowych.

Autor publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, prawa UE i prawa konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych