Adw. Paweł Sidowski

Wpisany na listę adwokatów ORA w Łodzi w 1985 r. Wieloletni działacz samorządu adwokackiego. W okresie od 1989-1991 członek ORA w Łodzi, pełnił nadzór nad Biurami Doraźnej Pomocy Prawnej. W latach 1992-1998 i 2001-2014 przewodniczący Zespołu Wizytatorów. W kadencjach od 1998-2001 i od 2007-2010 sekretarz i przewodniczący Referatu Osobowego. Od czerwca 2010 r. do maja 2013 r. powołany na stanowisko wicedziekana ORA w Łodzi. W latach 2013-2016 pełnił funkcję skarbnika ORA, a w latach 2016-2021 zastępcy sekretarza ORA w Łodzi.

Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury w latach: 1998, 2001, 2004, 2007, 2010,2016 i obecnie. Członek Komisji Egzaminacyjnej Aplikantów Adwokackich w 1998 r., 2009 r., 2014 r., 201 5r. W 2001 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. W obecnej kadencji wybrany na funkcję wicedziekana ORA w Łodzi.