Adw. dr hab. Anna Rakowska-Trela

Doktor habilitowany nauk prawnych, a od 2006 roku – adwokat Izby Łódzkiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od lat współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, w tym należy do Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego i Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Jest także członkiem Zespołu do spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu X kadencji, w ramach którego przygotowywała wiele opinii prawnych, dotyczących zgodności z konstytucją ustaw. Współpracuje także ze stowarzyszeniami sędziowskimi, w tym Iustitią i Themis, dla których przygotowywała opracowania dotyczące konstytucyjności zmian w sądownictwie oraz uczestniczyła w organizowanych przez te organizacje szkoleniach. Współpracowała z Państwową Komisją Wyborczą i Krajowym Biurem Wyborczym.

Od lat w ramach. „Tygodnia Konstytucyjnego”, prowadzi zajęcia o konstytucji, wolnościach i prawach człowieka w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. O prawach dziecka, pracy adwokata i wymiarze sprawiedliwości opowiadała też przedszkolakom.

Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Studia Wyborcze”, a także autorką wielu publikacji naukowych, w tym książek, komentarzy do Konstytucji, kodeksu wyborczego i ustawy o referendum lokalnym. Współpracuje z redakcją „Polityki” i „Gazety Wyborczej”, na łamach których publikuje teksty nt. konstytucji, ustroju, wymiaru sprawiedliwości, prawa wyborczego.

W latach 1998 – 2012 była radną Rady Miejskiej, pracowała m.in. w Komisji Statutowej, której była także przewodniczącą.