Adw. Edmund Pryca

Prawnik od 1975 r., absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia w sądach powszechnych i radca prawny. Wpisany na listę adwokatów w 1984 r. Czynny w samorządzie adwokackim od 1989 r. W 2001 r. wyróżniony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”. Od 2004 r. do chwili obecnej pełnił funkcje w organach samorządu Izby Adwokackiej w Łodzi jako Rzecznik Dyscyplinarny i prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi. Członek adwokackich komisji egzaminacyjnych wewnętrznych i państwowych. Wykładowca na zajęciach dla aplikantów adwokackich. W bieżącej kadencji Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi.