Adw. Andrzej Pelc

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1974 r. Po aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski i otrzymał nominacje na asesora Sądu Rejonowego w Sieradzu. Od 1977 r. odbywał aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokatów Mirosława Olczyka i Ryszarda Kennera. Po zdaniu egzaminu adwokackiego wykonywał zawód w Zespole Adwokackim Nr 5 w Łodzi. Od 1991 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Wykonywał obowiązki wizytatora oraz obowiązki za-cy kierownika Zespołu Nr5 w Łodzi. W latach 90-tych ubiegłego wieku wraz z dziekan Bożenną Banasik tworzył fundację „Socjetas Palestra” i Stowarzyszenie Prawników Polskich i Frankofońskich w celu integracji polskich prawników z adwokatami krajów frankofońskich, wdrażania doświadczeń i metod pracy adwokatów zachodnich.

Od 1998 r. przez dwie kadencje pełnił funkcję wicedziekana ORA w Łodzi. Po śmierci dziekana Bożenny Banasik, od 23 września 2003 r. pełnił obowiązki dziekana, a następnie od maja 2004 r. do 2010 r. został dwukrotnie wybrany dziekanem ORA w Łodzi. Wyróżniony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”, a w 2009 r Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestniczył aktywnie w szkoleniach aplikantów adwokackich, wielokrotnie brał udział w pracach komisji konkursowych i egzaminach adwokackich, jest patronem aplikantów adwokackich.