Adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawód adwokata wykonuje od 2010 roku. Od 2013 roku stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Doktorant na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wybrana przez Zgromadzenie Szczecińskiej Izby Adwokackiej do składu Okręgowej Rady Adwokackiej oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2021r. Od 2019 roku członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej , organizatorka edycji szkoleń izbowych na mediatora przeprowadzonych wśród członków Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wykładowca Centrum Mediacji przy NRA. Od 2016 roku wykładowca na aplikacji adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.