Adw. Bogdan Lesiak

W adwokaturze od roku 1991, IKA od marca 1993 roku.

Funkcje pełnione w samorządzie adwokackim: 1998-2004 r członek zespołu wizytatorów ORA w Łodzi; 2007-2010 sędzia Sądu Dyscyplinarnego; 2010-2016 członek ORA w Łodzi, przewodniczący Zespołu Wizytatorów; 2016-2021 prezes Sądu Dyscyplinarnego OIA w Łodzi.

Uchwałą Prezydium NRA z dnia 11 marca 2016 roku uhonorowany Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Od 2007 roku członek komisji egzaminacyjnych aplikantów; korporacyjnych, i ministerialnej.