Adw. Maciej Lenart

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aplikację adwokacką odbył pod patronatem adw. Andrzeja Piotrowskiego. Adwokat sądowy, procesualista, specjalizujący się w prowadzeniu sporów sądowych. Od 2006 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

W latach 2010–2013 sędzia Sądu Dyscyplinarnego Łódzkiej Izby Adwokackiej. W latach 2013–2016 członek ORA i wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.

Od 2016 r. ponownie wybrany do ORA na stanowisko pierwszego wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Podczas dwóch kadencji sprawował nadzór nad referatem osobowym oraz dyscyplinarnym ORA. Wprowadził nowatorską i skuteczną metodę rozwiązywania sporów na linii klient–adwokat w postaci mediacji „dziekańskiej”.

Wieloletni szkoleniowiec i wykładowca, prowadzący zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego oraz prawa karnego skarbowego dla aplikantów adwokackich pierwszego roku aplikacji adwokackiej.

Od 2013 r. członek i przewodniczący Komisji przeprowadzającej kolokwium z zakresu prawa karnego dla aplikantów adwokackich pierwszego roku aplikacji.

W 2016 r. i 2020 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości do składu Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego (kadencja 2016–2017 i 2020-2021), jednocześnie pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego w obu kadencjach.