Adw. Stanisław Kubiak

Adwokat od 2001 roku. W ramach samorządu adwokackiego był sędzią Sądu Dyscyplinarnego ORA w Łodzi i od 2016 roku jest zastępcą Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Wykładowca dla aplikantów adwokackich i dla doradców podatkowych z zakresu prawa karnego i kodeksu karno-skarbowego. Współautor publikacji na temat prawa karnego.