Adw. prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes

Wykonuje praktykę adwokacką od 1996 r. w Łodzi, obecnie w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Zajmuje się prawem gospodarczym i handlowym, w szczególności prawem spółek. Kierownik Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, zwłaszcza prawa spółek handlowych. Publicysta prawny wypowiadający się na temat sądownictwa i praworządności. Członek Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”. Prowadzi wykłady dla adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także aplikantów do tych zawodów. Języki obce: angielski i niemiecki. Uczestnik kilkunastu Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie.