Adw. Maria Janik

Adwokat Izby Łódzkiej od 2011 r., społecznik angażujący się w działania prawne pro bono (ostatnie: pomoc prawna dla uczestników protestów w obronie praw kobiet);.

W latach 2013-2020 członek Komisji Wizerunkowej ORA w Łodzi, w tym współautorka strategii wizerunkowej ORA, uczestniczka wielu konferencji i akcji wizerunkowych, w tym kwesty prowadzonej przez adwokatów na renowację zabytków Starego Cmentarza w Łodzi.

W latach 2016-2020  przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi, w ramach której koordynowała m.in.: siedem edycji Tygodnia Konstytucyjnego, Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, obchody Europejskiego Dnia Prawnika, 25-lecie Praw Człowieka, Szlachetna Paczka, prowadziła zajęcia dla uczniów i młodzieży, głównie z zagadnień związanych z prawem karnym oraz zagadnieniami z prawa konstytucyjnego, ale także dla rodziców z zakresu odpowiedzialności za czyny nieletnich oraz dla seniorów – przestępstwa na osobach starszych; decyzja administracyjna; występowała także w symulacjach rozpraw dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w roli obrońcy lub pełnomocnika;

W latach 2016-2020 członek Komisji ds. Wizerunku i Ochrony prawnej NRA oraz Komisji Edukacji Prawnej NRA, w ramach której uczestniczyła w konferencjach ogólnopolskich, autorka rozdziału poświęconego działaniom edukacyjnym w Izbie Łódzkiej w wydanej przez NRA publikacji „Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej” (wyd. 2019 r.);

W latach 2016-2021 delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Od stycznia 2021 r. – członek ORA w Łodzi, przewodnicząca Komisji Wizerunkowej ORA oraz członek Biura Prasowego ORA w Łodzi;