Adw. Szymon Byczko

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat od 1996 r. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym (do 2015 r.). Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego.