Adw. Rafał Stęchły

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1992 r., następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach w latach 1993–1996. Od 1997 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Rybniku. Począwszy od 2008 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2016 r. wykładowca z zakresu prawa cywilnego, szkolący aplikantów adwokackich. Członek Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów adwokackich oraz na aplikację adwokacką. Od 2018 r. członek Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Katowicach.