Adw. Paweł Surmacz

Studia prawnicze ukończył w 2007 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim – Wydział Prawa. W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokacką przy ORA w Rzeszowie. W 2011 r. złożył egzamin adwokaci i uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Od 2011 roku wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii. Od 2016 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie, wybrany na koleją kadencję podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej 20 lutego 2021  r. Od 2016 r. członek Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i  Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.