Adw. Roman Soboń

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979 r., dyplom z wyróżnieniem). W latach 1979-1982 odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. W latach 1983-1986 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Od 1987 r. do chwili obecnej członek Zespołu Adwokackiego nr 3 w Rzeszowie.

Funkcje samorządowe: zastępca rzecznika dyscyplinarnego, sędzia Sądu Dyscyplinarnego, od 2004 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie: skarbnik (3 kadencje), rzecznik dyscyplinarny (2 kadencje), aktualnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.