Adw. dr Andrzej Maciąg

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Jagiellońskiego w 1970 r. Po ukończeniu studiów odbył aplikację sędziowską i adwokacką. W 1977 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie i od tego czasu do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w Zespole Adwokackim nr 3 w Rzeszowie. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2004–2013 wykonywał także zawód nauczyciela akademickiego, jako adiunkt w Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2013–2021 pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej. Był delegatem na poprzednie Krajowe Zjazdy Adwokatury. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia na aplikacji adwokackiej z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Wielokrotnie był członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej dla przeprowadzenia egzaminu na aplikację adwokacką i egzaminu adwokackiego.