Adw. Anna Łyp

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r. i w tym samym roku uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich. Odbywała aplikację adwokacką przy ORA w Rzeszowie w latach 2006-2009. W 2009 roku złożyła egzamin adwokacki, uzyskując wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Wykonuje zawód w Rzeszowie, prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką specjalizującą się w szeroko pojętych sprawach karnych i rodzinnych. W 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W ramach samorządu zawodowego była starostą grupy aplikantów adwokackich, organizatorem wyjazdów szkoleniowych aplikantów, reprezentowała izbę w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Warszawie. Była dwukrotnie członkiem Komisji Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej, sekretarzem zgromadzenia izby oraz dwukrotnie przewodniczącą Komisji mandatowej. Od lutego 2021 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i kandydatką na przewodniczącą Komisji ds. tajemnicy adwokackiej.